Km19– Quốc Lộ 10 – Xã Kiền Bái – Huyện Thủy Nguyên – Thành Phố Hải Phòng